5 Makahulugang Salita sa Wikang Filipino

Bagaman tayo ay nasa sarili nating bansa, kadalasan pa rin ay hindi natin lubusang ginagamit ang sariling wika sa iba’t ibang mga dahilan. Sa paggamit ng wikang banyaga, isip ang nakakaintindi samantalang sa wikang Filipino, puso ang siyang nakakaunawa.

Header2

Bilang pagdiriwang sa Buwan ng Wika, narito ang limang makahulugang mga salita na kailangan nating malaman at gamitin sa pang-araw-araw.

BuwanNgWika2

BuwanNgWika1

BuwanNgWika3

BuwanNgWika4

BuwanNgWika5

Categories Features